Werkwijze en Tarieven

Werkwijze bij coaching

De eerste stap in het coachingsproces is een intake gesprek, waarbij we praten over de dingen waar het gezin tegenaan loopt en wat iedereen graag anders zou zien. 

Als de ouders het gevoel hebben dat ik kan helpen, bepalen we met wie ik als eerste ga zoeken naar oplossingen. Soms betekent dit dat ik een aantal sessies samen met het kind heb, soms ga ik juist vooral met de ouders aan de slag en soms komen ouder(s) en kind samen naar de sessies. Dit varieert per situatie en per hulpvraag, maar het gaat altijd in onderling overleg..

Meestal hebben we na 4 sessies een evaluatiegesprek om te kijken of we op de goede weg zijn, wat ieders ervaringen zijn, of er al zichtbare veranderingen zijn en of er nog meer ondersteuning en hulp gewenst is. Een paar weken na de laatste sessie, neem ik nog even contact op om te bespreken of iedereen zich nog steeds OKIDOKI voelt.

 

Werkwijze bij Workshops

Ik organiseer regelmatig Introductie workshops en losse workshops over de emoties BANG, BOOS en BEDROEFD. De Introductieworkshop duurt ongeveer een uur en gaat globaal in op emoties en hoe we daarmee om kunnen gaan. De losse workshops duren ieder twee uur waarin per workshop op één specifieke emotie wordt ingegaan. Tevens bestaat de mogelijkheid om de zogeheten Drie-delige workshop te komen volgen. Dit zijn drie bijeenkomsten van ongeveer twee uur, waarin de drie emoties aan bod komen. Deze optie wordt vaak gekozen door kinderopvangmedewerkers, leerkrachten en schoolbesturen, omdat zij dagelijks met alle emoties in aanraking komen in hun groepen.

Bij alle workshops werk ik met kleine groepen (minimaal 4 en maximaal 8 personen). Voor meer informatie verwijs ik graag naar het tabblad WORKSHOPS op deze website.

Deelnemers aan de workshops BOOS, BANG en BEDROEFD en de Drie-delige workshop kunnen na afloop lid worden van een besloten Facebookgroep, waarin ervaringen gedeeld en vragen gesteld kunnen worden. In deze groep zal ik ook reageren op vragen en eventuele nieuwe inzichten en kennis delen.

Tarieven coaching 

Intakegesprek (1,5 uur) 60,-
Coachingssessie ( 1 uur) 55,-
Voortgangs- of Evaluatiegesprek ( 1 uur) 55,-

Tarieven workshops  

Introductie workshop (1 uur) 15,- per persoon
Workshop BOOS, BANG of BEDROEFD (2 uur) 35,- per persoon per workshop
Drie-delige workshop (3 bijeenkomsten van 2 uur) 95,- per persoon