Workshops

OKIDOKI Kindercoaching verzorgt ook workshops. Met deze workshops leren ouders, opvoeders en professionals omgaan met en reageren op emoties van kinderen. Als wij als volwassenen verder kijken dan het (vaak ongewenste) gedrag van een kind, zien we wat de onderliggende emotie van het kind eigenlijk wil vertellen. Door een kind te helpen deze emotie op een meer gewenste manier te uiten, kan het zich ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene vol zelfvertrouwen.

Er zijn drie soorten workshops: een introductieworkshopdrie losse workshops ieder met een specifieke emotie als onderwerp en een Drie-delige workshop waarin in drie bijeenkomsten de basisemoties behandeld worden. Alle workshops zijn ontwikkeld door Susan van Asten van SOS Kinderen en Emoties en OKIDOKI Kindercoaching mag deze workshops verzorgen als gecertificeerd aanbieder.

Introductie workshop   

Voor ouders/opvoeders en voor professionals geef ik een korte introductie workshop die dieper ingaat op hoe om te gaan met de emoties van kind(eren). De workshop is laagdrempelig en heel praktisch. Je krijgt tips en handvatten aangereikt waar je zelf gemakkelijk mee aan de slag kunt.

In ongeveer anderhalf uur ga ik met de deelnemers in op de werking en belangrijkste functie van emoties. Waarom hebben we ze eigenlijk? Hierdoor ontstaat inzicht en dat is de basis om anders te kunnen kijken naar kinderen die een (heftige) emotie laten zien. In deze workshop laat ik de deelnemers kennismaken met wat kinderen te leren hebben en hoe je als ouder/opvoeder hier je bijdrage aan kunt leveren. Dit geeft meer begrip en daardoor meer rust in huis. De deelnemers gaan naar huis met een aantal concrete tips, waar ze meteen mee aan de slag kunnen.

Deze introductie workshop kan ik ook tijdens een ouderavond of teamvergadering op school of bij de kinderopvang verzorgen. Dus ook scholen en de kinderopvang nodig ik van harte uit om contact met mij op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

 

Drie-delige / drie losse workshops

Opvoeden is ruimte geven aan emoties én grenzen aan gedrag” Dit is het motto van de workshops van SOS Kinderen en emoties.

Kinderen zitten vol emoties. En waar het ene kind als vanzelf leert omgaan met al die verschillende gevoelens en emoties, zo laat een ander kind zich regelmatig overspoelen, waardoor het zich machteloos voelt en niet weet hoe het hiermee om moet gaan. En juist deze kinderen krijgen vaak negatieve reacties, wat hen niet echt helpt om te leren omgaan met emoties. En dat is wat kinderen te doen hebben; ze moeten nog leren omgaan met emoties en het is onze taak als opvoeder ze daarbij te helpen en ondersteunen.

In deze workshops krijg je diverse handvatten aangereikt op het gebied van een specifieke emotie om zelf mee verder te kunnen, thuis of in je werk. De drie emoties zijn BOOS, BANG en BEDROEFD. De workshops vinden plaats in kleine groepen van minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers en duren ongeveer 2 uur. Tijdens deze workshops krijgen de deelnemers bruikbare tips en wordt iedereen geïnspireerd om wellicht op een andere manier te kijken naar lastige situaties. We kijken naar de algemene werking en functie van emoties en wat kinderen te leren hebben. In de workshop BOOS leer je onder andere ook nog hoe je je kinderen kunt leren zélf ruzies op te lossen. Omgaan met de angst van je kind leer je in de workshop BANG en hoe je om kunt gaan met het verdriet van je kind wordt specifiek behandeld in de workshop BEDROEFD. Bij alle drie de workshops krijg je tips voor het werken aan zelfvertrouwen. De inhoud van de Drie-delige workshop is zo goed als gelijk aan de inhoud van de drie losse workshops, vandaar dat ze hier samen worden genoemd/uitgelegd).

De Introductie workshop is een eerste kennismaking met het omgaan met emoties. De drie losse workshops en de Drie-delige workshop geven, naast algemene kennis en tips over emoties en hoe ermee om te gaan, elk een verdere verdieping in het omgaan met een bepaalde emotie. Wanneer en waar ik deze workshops geef, is te vinden op mijn  Facebook pagina en op deze website onder het tabblad Nieuws.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met me op.